Mikä internet-paketti sopii kotona työtä tekeville?

Etätyö

Etätyö on yleistynyt viime aikoina. Kotona työskenteleminen on yleistynyt myös niillä aloilla, joilla se ei ole aikaisemmin ollut yleistä. Jopa sellaiset alat ja työtehtävät, joiden ei ole luultu sopivan etätyöntekijöille, ovat taipuneet ja muokkautuneet kotoa käsin tehtäviksi.  Korona sai aikaan tämän ja paljon, paljon muuta. Tosin painetta ja halua etätöihin oli jo ennen koronaa. Tekniikan […]